Správa nemovitostí

 

Správa nemovitostí je vykonávána na základě příkazní smlouvy. Pro zákazníky zajišťujeme komplexní správu bytových a nebytových objektů, která však může být vykonávána i v omezené podobě (např. vedení účetnictví, vedení evidence plateb, apod.).

Technická a ekonomická agenda (účetnictví a evidence plateb) je vedena v softwarovém programu iDES. Pro klienta zajišťujeme elektronickou správu dokumentů, kterou je možno sdílet prostřednictvím webové aplikace správce. Tato služba přináší větší transparentnost správy s komfortem pohodlného přístupu k informacím ze strany zákazníka.  

Pro klienta jsou vytvořeny adresné stránky, kde se jednotliví vlastníci registrují pod svým jménem a heslem. Součástí stránek je: 

  1. ekonomická agenda – evidence faktur, objednávek, včetně účetních závěrek
  2. evidenci plateb – iDES, internetový domovní evidenční systém, kde členové výboru (představenstva) mohou nahlížet do souhrnné databáze evidence plateb. Ostatní členové společenství sledují pouze vlastní platby a svůj evidenční list bez možnosti poškození vložených dat   
  3. nástěnka pro aktuality určené pro členy společenství, či družstva 
  4. diskuzní příspěvky členů společenství, či družstva,
  5. databáze členů společenství, či družstva
  6. dokumenty společenství (družstva) – např. projektová dokumentace, zápisy z výboru (představenstva), shromáždění, revize vyhrazených zařízení, důležité smlouvy, stanovy společenství, apod.
  7. kontakty na důležité instituce a služby
  8. fotogalerie
  9. HELP DESK pro hlášení závad a havárií